top of page

Coaching

 

 

De insteek voor bedrijven en instellingen is tweeledig: Coaching en/of Mindfulness. 
Al naar gelang het doel van uw bedrijf of instelling.

 

Individuele Coaching

Individuele Coaching is nodig als de thema’s van de werknemer dieper gaan.
Soms voelt een werknemer zich zó overweldigd door de veranderingen en/of reorganisaties op het werk, dat hierbij persoonlijke ondersteuning nodig is. Ook kunnen thema’s in het privéleven van de werknemer een rol spelen. Dan is de veiligheid en beslotenheid van het één op één werken een extra hulpmiddel om in te zetten.

 

Wanneer biedt Individuele Coaching uitkomst voor uw bedrijf of instelling:

 

 • bij het ondersteunen van werknemers met problemen, te denken valt aan:
  ziekte, scheiding, verlies van een dierbare e.d. waardoor hij/zij op het werk
  niet kan functioneren

 • bij het coachen van personeelsleden die van functie veranderen binnen
  het bedrijf of de instelling

 • bij het omgaan met de gevolgen van reorganisaties en veranderingsprocessen

 • als bedrijven, organisaties of afdelingen samengevoegd worden

 • bij het ondersteunen van werknemers die reïntegreren

 • bij werknemers met stress op het werk

 • bij conflicten tussen werknemers (zowel team coaching als
  individuele coaching)

 • bij negatieve werksfeer

 • als ondersteunig bij de team coaching

 • bij werknemers met de volgende problemen of klachten:

  • slaapproblemen, stress, burn-out, zich ongelukkig of ontevreden voelen,
   een algeheel gevoel van irritatie en boosheid, vol hoofd, malen,
   piekeren, geen energie, zorgen maken, nergens zin in hebben,
   gespannen, slachtoffergevoel, klagen, kan geen werkdruk of verandering
   aan .....

  • tal van lichamelijke klachten, zoals: rugpijn, hoofdpijn, vaste nek en
   schouders, hoge ademhaling, hoge bloeddruk, hartklachten, klachten aan de luchtwegen,
   darmproblemen, blaasontstekingen en nog veel meer...

 

Wandel Coaching

Aangezien ik een enorme natuur- én wandelliefhebber ben, is dit een natuurlijk

ingrediënt in mijn gereedschapskist.

Het in beweging zijn, de bomen, de lucht, de wind, de bloemen, alles draagt bij aan de coaching en kan een ingang zijn om in gesprek te raken over dieper liggende thema's.

Zeer puur en zeker aan te raken voor mensen die herstellende zijn van een burn-out en mensen die het niet makkelijk vinden om over zichzelf te praten.

Team Coaching

Coaching van het Team is nodig als sprake is van een verstoorde samenwerking binnen het team. We werken dan aan het analyseren en oplossen van de verstoorde werksituatie met alle leden van het team.

 

Wanneer biedt  Team Coaching uitkomst voor uw bedrijf of instelling:

 • bij het oplossen van conflicten tussen werknemers

 • bij het oplossen van conflicten tussen werkgever en werknemer(s)

 • bij het coachen van werknemers die problemen ondervinden bij het uitoefenen
  van hun werk in het team 

 • na een reorganisatie waarbij verschillende afdelingen zijn samengegaan

 • bij negatieve werksfeer

 • bij vastgeroeste patronen tussen werknemers onderling of tussen
  werknemers en leidinggevenden

 • bij groepsprocessen

 

Vaak treedt de coach op als tussenpersoon of mediator in situaties waar meerdere
personen bij betrokken zijn.

 

 

bottom of page